Vize Mazeret Sınavları Hakkında

Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nin 27. maddesinin 7. bendinde yapılan değişiklik uyarınca, ara sınavların mazeret sınavlarına katılmak isteyen öğrencilerin ilgili ders sorumlusuna başvurmaları gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı