2021-22 Mezuniyet Töreni
Konferans Çağrısı
Misyon ve Vizyon

Bölümümüze yön veren ilke ve değerler şunlardır:

 • Toplum yararı
 • Akademik özgürlük
 • Dayanışma ve işbirliğine açıklık
 • Katılımcılık
 • Sorumluluk bilinci
 • Saydamlık
 • Adillik
 • Liyakat
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Farklılığa saygı
 • Estetik duyarlılık
 • Çevreye saygılı olmak