Misyon ve Vizyon

Bölümümüze yön veren ilke ve değerler şunlardır:

 • Toplum yararı
 • Akademik özgürlük
 • Dayanışma ve işbirliğine açıklık
 • Katılımcılık
 • Sorumluluk bilinci
 • Saydamlık
 • Adillik
 • Liyakat
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Farklılığa saygı
 • Estetik duyarlılık
 • Çevreye saygılı olmak

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı