Yönetim

Bölüm Başkanı: Prof. Dr. Lütfi ERDEN

Bölüm Başkan Yardımcıları: Dr. Öğr. Üyesi Zühal KURUL ve Doç. Dr. Selcen ÖZTÜRK

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı