2021-22 Mezuniyet Töreni
Konferans Çağrısı
Anabilim Dalları

 

İKTİSAT TEORİSİ
Prof. Dr. Derya Güler Aydın (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley 
Prof. Dr. Sevinç Mıhçı
Prof. Dr. Pelin Öge Güney
Doç. Dr. Ali Murat Berker
Doç. Dr. Bahar Sağlam
Öğr. Gör. Nilgün Çokça
Arş. Gör. Osman Küçükşen
Arş. Gör. Kadir Dikici
Arş. Gör. Furkan Çubukcu
 
İKTİSAT POLİTİKASI
Prof. Dr. Zafer Çalışkan (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Dilek Başar Dikmen
Prof. Dr. Başak Dalgıç
Doç. Dr. Selcen Öztürk
Arş. Gör. Dr. Pınar Sezer
Arş. Gör. Onurcan Yazıcı
 
İKTİSAT TARİHİ
Doç. Dr. Özgür Teoman (Anabilim Dalı Başkanı)
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Doç. Dr. M. Aykut Attar
Dr. Öğretim Üyesi Shihomi Ara Aksoy
Arş. Gör. Umut Gündoğdu
Arş. Gör. Baver Yeşilyurt
 
İKTİSADİ GELİŞME VE ULUSLAR ARASI İKTİSAT
Prof. Dr. Timur Han Gür (Anabilim Dalı Başkanı)
Prof. Dr. Lütfi Erden 
Prof. Dr. Ayşe Yasemin Yalta
Prof. Dr. Ayşen Sivrikaya
Doç. Dr. Özge Kandemir Kocaaslan
Dr. Öğretim Üyesi Onur Yeni
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Kurul
Arş. Gör. Melis Yıldız
Arş. Gör. Betül Öztürk