2021-22 Mezuniyet Töreni
Konferans Çağrısı
Çift Ana Dal

Bölümümüzde halihazırda sadece İktisat Bölümü Türkçe Programı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü arasında Çift Ana Dal Programı yürütülmektedir.

Üniversitemizin Çİft Ana dal Programı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız