Uzaktan Eğitim Duyurusu (YENİ)

Değerli Öğrenciler,

Bilindiği üzere, COVID salgını nedeniyle Hacettepe Üniversitesi genelinde uzaktan eğitim 30.03.2020 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda mevcut programımızda yer alan tüm lisans ve lisans üstü dersler uzaktan eğitim yoluyla verilecektir. Uzaktan eğitim yoluyla verilecek söz konusu derslerin kod/isim/şube/ders sorumlusu bilgileri için tıklayınız.

Bu kapsamda Üniversite genelinde lisans düzeyi dersler HUZEM aracılığıyla belirlenen kanal üzerinden yapılacaktır. Lisans öğrencilerimizin //www.huzem.hacettepe.edu.tr/ adresindeki duyuruları ve e-posta hesaplarını takip etmeleri bu süreçte önem arz etmektedir. Yüksek lisans ve doktora düzeyinde uzaktan derslerin nasıl işleneceğine dair ders sorumluları öğrencilerle e-posta yoluyla iletişime geçecektir. Yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizin de sisteme kayıtlı e-posta adreslerini takip etmeleri gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı