Tez Aşamasındaki Lisansüstü Öğrencilerin Dikkatine (Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri)

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in 1. maddesi gereğince,  lisansüstü programlara kayıtlı tez aşamasında olan öğrencilerin, 2020-2021 Güz Dönemi için, bir dönem ek süre verilmesine ilişkin taleplerini en geç 14 Ocak Perşembe günü 16:00'a kadar İktisat Anabilim Dalı'na bildirilmesi gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı