Hacettepe Üniversitesi
HÜ İktisat Bölümü
HÜ İktisat Bölümü
Yan Dal

İktisat Bölümü (Türkçe Program) Yan Dal Programı Yönergesi

İktisat Bölümü (İngilizce Program) Yan Dal Programı Yönergesi

Yan Dal Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.

İktisat Bölümü Yan Dal Programı

İktisat Bölümü, Yan Dal Programı Üniversitemizin en az 4 yıllık eğitim-öğretim yapan tüm bölüm/program öğrencilerine açıktır.

İktisat Bölümü Yan dal programına başvurular her yarıyıl başında akademik takvimde yer alan tarihlerde yapılır. Başvuru için önemli tarihler, gerekli belgeler ve programlara ait kontenjanlar İİBF Dekanlığının web sayfasında ilan edilir.

İktisat Bölümü öğrencileri de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nde İşletme, Maliye, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi vb. bölümlerinin Yan Dal programlarına ya da diğer fakültelerdeki bölümlerin Yan Dal programlarına başvuru yapabilirler. Öğrencilerimizin gerekli bilgiler için başvuracakları bölümler ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.

Yan Dal Programı Başvurusu Yapacak Öğrencilerimizin Dikkat Etmesi Gereken Hususlar

 1. Başvurular ana dal lisans programının en erken 3. en geç 6. yarıyılı başında yapılabilir.
 2. Öğrencinin yandal başvurusu yaptığı yarıyıla kadar:
  • Ana dal lisans programında aldığı bütün dersleri başarı ile tamamlamış olması,
  • Başvuru sırasında genel akademik ortalamasının en az 2.75 olması, gerekir.
 3. Öğrencinin başka bir yan dal veya çift ana dal programına kayıtlı olmaması gerekir.
 4. Koşulları sağlayan öğrenciler, yan dal programına devam etmek istediklerini belirten dilekçe ve transkriptleri ile akademik takvimde belirtilen süre içerisinde yan dal programını açan fakülteye başvururlar.
 5. Başvurular ilgili bölüm tarafından değerlendirildikten sonra ilan edilen kontenjan kadar öğrenci kabulü, ilgili yönetim kurulu kararı ile kesinleşir. Karar, yan dal programını açan fakülte tarafından öğrencinin bağlı bulunduğu bölüm ve Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı'na bildirilir.
 6. Yan dal programında, izinsiz olarak iki dönem üst üste ders almayan öğrencinin yan dal programından ilişkisi kesilir.
 7. Yan dal Programına devam edebilmesi için öğrencinin anadal programındaki genel akademik ortalamasının en az 2.25 olması zorunludur. Bu şartı sağlamayan öğrencilerin yan dal programı ile ilişiği kesilir.

Hacettepe Üniversitesi Yan dal Yönergesi ile ilgili tüm bilgilere bu adresten ulaşabilirsiniz. Yan Dal Programı'na başvuru yapacak öğrencilerimizin yönergeyi dikkatlice okumaları yararlı olacaktır.