Çift Anadal

Bölümümüzde halihazırda sadece İktisat Bölümü Türkçe Programı ile Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü arasında Çift Ana Dal Programı yürütülmektedir.

Üniversitemizin Çİft Ana dal Programı Yönergesine ulaşmak için tıklayınız

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı