Bölüm Hakkında

İktisat Bölümü, 1967 yılında, iktisat biliminin Türkiye'deki öncülerinden olan Prof. Dr. Osman Okyar tarafından kurulmuştur. Bölüm, 1982 yılında, yeni kurulmakta olan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nin çatısı altına girmiştir.

Bölümde, İktisat Politikası, İktisat Tarihi, İktisat Teorisi ile İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat anabilim dalları bulunmaktadır. Bölümün öğretim elemanları yurtiçi ve uluslararası dergilerde makaleler yayınlamakta ve ulusal ve uluslararası konferans ve kongrelere katılmaktadır. Öğretim elemanlarının, en saygın atıf endeksi olarak kabul edilen SSCI kapsamındaki dergilerde yayınladıkları makalelerin payı, son 10 yılda kayda değer ölçüde artmıştır. Bazı bölüm elemanları, TÜBİTAK tarafından desteklenen araştırma projeleri yürütmektedir.

Bölümde lisans ve lisansüstü düzeyde çeşitli öğretim programları yürütülmektedir.

Bölüm tanıtım broşürü için tıklayınız

Lisans Programları:

 

Lisansüstü Programlar:

 

Lisans programlarının amacı, geniş bir sosyal bilim perspektifi ve teknik iktisat bilgisi ile donatılmış iktisatçılar yetiştirmektir. Yüksek lisans programlarının amacı ise öğrencilere ileri düzeyde iktisat teorisi ve araştırma yöntemleri bilgisi kazandırmaktır. Doktora programı ise ağırlıklı olarak üniversitelere genç bilim insanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Mezunlarımız, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Kalkınma Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve Avrupa Birliği Genel Sekreterliği gibi önde gelen kamu kuruluşlarında ve özel sektör firmaları ile bankalarda istihdam edilmektedirler. Çok sayıda mezunumuz ise akademik kariyer yapmayı tercih etmektedirler.

Bölüm, Avrupa’daki üniversite öğrencilerinin ve öğretim üyelerinin akademik hareketliliğini desteklemeyi amaçlayan Erasmus Programının aktif bir katılımcısıdır. Her yıl çok sayıda Avrupalı öğrenci bölümümüzde eğitim görmekte ve çok sayıda öğrencimiz Avrupa’daki anlaşmalı üniversitelere gitmektedir.

Bölümümüze yön veren ilke ve değerler şunlardır:

 • Toplum yararı
 • Akademik özgürlük
 • Dayanışma ve işbirliğine açıklık
 • Katılımcılık
 • Sorumluluk bilinci
 • Saydamlık
 • Adillik
 • Liyakat
 • Yaratıcılık ve yenilikçilik
 • Öğrenci merkezli yaklaşım
 • Farklılığa saygı
 • Estetik duyarlılık
 • Çevreye saygılı olmak

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

escort kurtkoy kadikoy escort