İKTİSAT (TÜRKÇE PROGRAM) 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

İKTİSAT (TÜRKÇE PROGRAM) 2. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN DİKKATİNE!!!

  • EKO154 Sosyal Düşüncenin Temelleri Dersini Programlarına Ekleyen Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

EKO146 Sosyal Düşüncenin Temelleri ve EKO153 Sosyal Düşüncenin Temelleri dersleri eşdeğer değildir. 2020-2021 Güz dönemi ders kaydında EKO153 Sosyal Düşüncenin Temelleri dersini üzerine alan 2. sınıf öğrencilerinin ekle-sil haftasında ilgili dersleri programlarından mutlaka silmeleri gerekmektedir. 1. sınıf 1. dönem seçmeli ders yükümlüğünü henüz tamamlamamış öğrencilerimiz, seçmeli ders olarak EKO149 İktisatçılar için Bilgisayar Becerileri I dersini programlarına alabilirler.

  • EKO113 İşletmeye Giriş Dersini Daha Önce Almamış ya da Alıp Başarısız Olmuş Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

EKO113 İşletmeye Giriş dersi kaldırılmıştır. Bu dersi İlk defa alan ya da daha önce alıp başarısız olan 2. sınıf öğrencilerimizin (kaldırılan EKO113 İşletmeye Giriş dersi yerine) müfredat dışı dersler sekmesinden EKO165 Araştırma Yöntemleri dersini almaları gerekmektedir.

  • EKO241 İktisatçılar için Özel Hukuk I Dersini Daha Önce Almamış ya da Alıp Başarısız Olmuş Öğrencilerimizin Dikkatine!!!

Türkçe program 2. sınıf müfredatı zorunlu derslerinden EKO241 İktisatçılar için Özel Hukuk I dersi kaldırılmıştır. Bu dersi İlk defa alan ya da daha önce alıp başarısız olan 2. sınıf öğrencilerimizin bu ders yerine EKO407 Türk Vergi Hukuku ve Sistemi  dersini almaları gerekmektedir.

Kaldırılan EKO241 İktisatçılar için Özel Hukuk I dersi 4 AKTS iken yerine alınacak olan EKO407 Türk Vergi Hukuku ve Sistemi dersi 5 AKTS’dir. Ders kayıt sistemi 3. Yarıyılda en çok 30 AKTS almaya izin vermektedir. 2. Sınıf öğrencilerimizden ilgili ders dışında üzerine toplam 26 AKTS ders alan öğrencilerimiz, ekle-silde kayıtlarını EKO407 Türk Vergi Hukuku ve Sistemi dersini almadan onaylayacaktır. Bu öğrencilerimizin EKO407 Türk Vergi Hukuku ve Sistemi dersini  programlarına almak için 17 Ekim-21 Ekim 2020 tarihleri arasında hacettepeiktisat1967@gmail.com adresine bir e-posta ile başvurmaları gerekmektedir. Bu konuyla ilgili sorularınız için aynı e-posta adresinden iletişime geçebilirsiniz.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı