EKO 334 Çalışma Ekonomisi Dersinin Vize Sınavı Hakkında

EKO 334 Çalışma Ekonomisi dersinin vize sınavı 26 Nisan saat 16.00'da yapılacaktır. Derslikler daha sonra duyurulacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı