EKO227 ve EKO219-02 Derslerinin Mazeret Sınavları Hakkında

EKO227 Matematiksel İktisat I ve EKO219-02 Makroiktisat I (02) derslerinin mazeret sınavlarına ait bilgiler aşağıda verilmiştir.

EKO227: 11 Ocak 2019, 11:00, İ.İ.B.F. Dekanlık Toplantı Odası
EKO219-02: 11 Ocak 2019, 13:15, İ.İ.B.F. Dekanlık Toplantı Odası

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı