ECO601 Dersinin Ara Sınavı

ECO601 Fundamentals of Microeconomics ara sınavı 24 Aralık 2018 günü saat 11:00’da Osman Okyar Salonu’nda yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı