ECO334 Labour Economics Dersinin Vize Sınavı Hakkında

ECO334 Labour Economics dersinin vize sınavı 7 Mayıs 2019'da, saat 16:00'da, A3 sınıfında yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı