Dikey Geçiş Öğrencilerinin Ders İntibak Başvuruları

İktisat Bölümü Dikey Geçiş Öğrencileri Ders İntibak Başvuruları Hakkında

Öğrencilik hakkı kazanan adayların daha önce öğrenim gördükleri örgün* öğretim programında başarılı oldukları ortak zorunlu derslerin eşdeğerliklerinin değerlendirilmesi** için aşağıda belirtilen belgeleri bölüm yatay/dikey geçiş koordinatörlüğüne iletmeleri gerekmektedir.

Pandemi önlemleri kapsamında bizzat başvuru şartı aranmamaktadır. Gerekli evraklar e-posta yoluyla iletilebilecektir.

Başvuran adayların ders transfer işlemlerinin tamamlanabilmesi için başvuruların en geç 21/10/2020 tarihine kadar yapılması gerekmektedir.

Gerekli evraklar:

  1. Başvuru Dilekçesi (Dilekçe imzalı olmalıdır. Dilekçe örneğine buradan ulaşılabilir.)
  2. Transkript (Onaylı olmalıdır ve yazılı olan tüm sayfaları eklenmelidir.)
  3. Ders İçerikleri (Onaylı olma şartı aranmamaktadır.)

İktisat Bölümü Yatay Geçiş Koordinatörleri :

  • Arş. Gör. Ayşegül GÜLLÜ, aysegullu@hacettepe.edu.tr
  • Arş. Gör. Kadir DİKİCİ, kadirdikici@hacettepe.edu.tr

*Açıköğretim ve ön lisans programlarından geçiş yapan öğrencilerin yalnızca başarılı oldukları ortak zorunlu dersler (Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, İngilizce,Bilişim Teknolojileri) değerlendirmeye alınacaktır.

**Ders eşdeğerliklerinin değerlendirilmesi ‘’Hacettepe Üniversitesi Kurum İçi ve Kurum Dışı Ders Transferlerinde Eşdeğerliğe İlişkin Esas ve İlkeler ‘’ doğrultusunda yapılmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı