Hacettepe İktisat Tanıtım
Kampüsün Enleri: En İyi İktisat Kulübü Birincilik Ödülü
Kampüsün Enleri: En İyi Finans Etkinliği Birincilik Ödülü
2021-22 Mezuniyet Töreni
Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Konferans Çağrısı
Sempozyum ve Paneller

İktisat ve İnsan 

9-10 Mayıs 2019 / May 9-10, 2019

Hayatın İçinden İktisat : 8. Öğrenci İktisat Sempozyumu / Economics from Within Life: 8th Student Economics Symposium

14-15 Mayıs 2019 / May 14-15, 2019

 

Hayatın içinden İktisat: 7. Öğrenci İktisat Sempozyumu / Economics from Within Life: 7th Student Economics Symposium
4 Mayıs 2018 / May 4, 2018

Hayatın içinden İktisat: 6. Öğrenci İktisat Sempozyumu / Economics from Within Life: 6th Student Economics Symposium
5 Mayıs 2017 / May 5, 2017


Hacettepe İktisat'ın 50. Yılı / The 50th Anniversary of Hacettepe Economics
4-5 Mayıs 2017 / May 4-5, 2017


Hayatın içinden İktisat: 5. Öğrenci İktisat Sempozyumu / Economics from Within Life: 5th Student Economics Symposium
3-4-5 Mayıs 2013 / May 3-4-5, 2016


Hayatın içinden İktisat: 4. Öğrenci İktisat Sempozyumu / Economics from Within Life: 4th Student Economics Symposium
15-16-17 Nisan 2015/ April 15-16-17, 2015


Neoliberal Şiddet / Neoliberal Violence
Katılımcılar / Participants: Burak Gürbüz, Hüseyin Özel, Metin Sarfati
16 Aralık 2014 / December 16, 2014


70. Yılında Bretton Woods Anlaşması / The Bretton Woods Treaty at Its 70th Annivarsary
Katılımcılar / Participants: Korkut Boratav, Naci Canpolat, Hasan Cömert, Muammer Kaymak, Ahmet Haşim Köse, Bilsay Kuruç, Şant Manukyan, Hüseyin Özel, Gökçer Özgür, Sinan Sönmez, Galip Yalman, Erinç Yeldan
5 Aralık 2014 / December 5, 2014


Meslek Olarak İktisat / Economics as a Profession
Prof. Dr. Ahmet Şahinöz Emeklilik Töreni Etkinliği / A Farewell Event for Prof. Dr. Ahmet Şahinöz
Katılımcılar / Participants: Korkut Boratav, İşaya Üşür, İbrahim Tanyeri
17 Mayıs 2013 / May 17, 2013


Marx, Marksizmler ve Özgürlük Konferansı / Conference on Marx, Marxisms and Freedom
8-9 Kasım 2012 / November 8-9, 2012


21. Yüzyıl Krizinin 20. Yüzyıldaki İpuçları / The 20th Century Hints of the 21st Century Crisis
Konuşmacı / Speaker: Bilsay Kuruç
15 Mayıs 2012 / May 15, 2012


"İktisat ve Edebiyat" Çalıştayı / Workshop on "Economics and Literature"
İktisadi Düşünce Girişimi Ortak Etkinliği / Co-organized with the Turkish Initiative for Economic Thought
3-4 Mayıs 2012 / May 3-4, 2012


Marx ve Din / Marx and Religion
İktisat Felsefesi Dergisi Ortak Etkinliği / Co-organized with the Philosophy of Economics Journal
Katılımcılar / Participants: Metin Arslan, Metin Sarfati, Hüseyin Özel
29 Mart 2012 / March 29, 2012


Zor Zamanlarda İktisat II Sempozyumu / Symposium II: Quo Vadis Oeconomia?
12-13 Mayıs 2011 / May 12-13, 2011


Ekonomi Politik / Political Economy
İktisat Felsefesi Dergisi Ortak Etkinliği / Co-organized with the Philosophy of Economics Journal
Katılımcılar / Participants: Ragıp Ege, İşaya Üşür, Metin Sarfati, Hüseyin Özel
26 Nisan 2011 / April 26, 2011
 


Küresel Kriz ve İşsizlik Sempozyumu / Symposium on Global Crisis and Unemployment
2-3 Aralık 2010 / December 2-3, 2010


Ekonomik Krizden İktisadın Krizine / From Economic Crisis to the Crisis of Economics
Prof. Dr. İbrahim Tanyeri Emeklilik Töreni Etkinliği / A Farewell Event for Prof. Dr. İbrahim Tanyeri
Katılımcılar / Participants: Bilsay Kuruç, Ergun Türkcan, İşaya Üşür, Ahmet Şahinöz
1 Nisan 2010 / April 1, 2010


Toplumsal Cinsiyetin Politik Ekonomisi / The Political Economy of Gender
Katılımcılar / Participants: Gülay Toksöz, İnci Kuzgun, Hatice K. Çakmak, Emel Memiş, Aylin Özman
8 Mart 2010 / March 8, 2010


Darwin ve Evrimsel İktisat Sempozyumu / Symposium on Darwin and Evolutionary Economics
19-20 Kasım 2009 / November 19-20, 2009