Hacettepe İktisat Tanıtım
Kampüsün Enleri: En İyi İktisat Kulübü Birincilik Ödülü
Kampüsün Enleri: En İyi Finans Etkinliği Birincilik Ödülü
2021-22 Mezuniyet Töreni
Seni Bekliyoruz!
Hacettepe Üniversitesi Tanıtım Günleri bu yıl 29-31 Temmuz tarihleri arasında Beytepe Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecektir. Hayatın bütün renkleri burada... Peki ya sen?
Konferans Çağrısı
Kitap Bölümleri

2022(1) 2021(7) 2020(12) 2019(11)


2022

(1) Piyasa Yapısı ve İnovasyon : Sistematik Literatür Taraması

Aksak Rekabet Piyasaları : Teori ve Uygulama, Prof. Dr. Müslüme Narin,Prof. Dr. Affan Hakan Çermikli, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.227-246, 2022

Sezer P., Zengin Taşdemir S.


2021

(1) Hermeneutik Geleneğin Pozitivizme alternatif İnsan Kavrayışı

İktisat Metodolojisi, Derya Güler Aydın, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.61-91, 2021

GÜLER AYDIN D., ÇOKÇA N. N.


(2) Türkiye'de Teknolojik İlerleme, Beşeri Sermaye ve Yerli Üretim: Yenilikçiliğimiz, Taklitçiliğimiz, Geleceğimiz

Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.233-240, 2021

Attar M. A.


(3) Artan Finansal Bütünleşme Altında Finansal Sistemin İstikrarı: Finansal İmkansız Üçleme

Döviz kuru Dinamikleri ve Finansal İstikrar, Pelin Karatay Göğül, Demet Yaman, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.47-72, 2021

KURUL Z.


(4) Artan Finansal Bütünleşme Altında Finansal Sistemin İstikrarı: Finansal İmkansız Üçleme

Döviz Kuru Dinamikleri ve Finansal İstikrar, Pelin Karatay Gönül,Demet Yaman, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.47-72, 2021

Kurul Z.


(5) Sanayisizleşme Çağında Teknoloji ve Uluslararası Rekabet: Türk İmalat Sanayiinin Kısa Değerlendirmesi

Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.91-96, 2021

ÖZTÜRK S.


(6) Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Bora, Aksu; İnce, Şengül, Editör, Hacettepe Üniversitesi, Ankara, ss.42-52, 2021

ÖZTÜRK S., BAŞAR DİKMEN D.


(7) Türkiye’de Üretim Kaynaklı Sera Gazı Salımları: Sektörel Bir Değerlendirme

Türkiye'nin Yerli Üretimi ve Politik Ekonomisi, Murad Tiryakioğlu, Editör, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, ss.493-500, 2021

YENİ O.


2020

(1) Nüfus Politikaları, Toplumsal Refah ve İktisadi Kalkınma Süreci

Devletle Kalkınma: Fikret Şenses'e Armağan, Murad Tiryakioğlu, Editör, İletişim Yayınevi, İstanbul, ss.145-185, 2020

Attar M. A.


(2) İktisadi ve Toplumsal Varoluş Biçimine ‘Yürümek’: Yöntembilgisel Bir Sorgulama

Türkiye’de ve Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalarda Kadın, A. Ergeneli ve B. Koyuncu Lorosdağı, Editör, Nobel Yayıncılık, Ankara, ss.125-141, 2020

GÜLER AYDIN D.


(3) Finansal Yenilik Üzerine Bir Tartışma

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın, Dilek Başar Dikmen, Selcen Öztürk, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.101-124, 2020

KURUL Z.


(4) Critical Theory: The Human Being Takes the Stage Again

Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, AKANSEL, ILKBEN, Editör, IGI Global, Hershey, ss.66-83, 2020

GÜLER AYDIN D., İMER I.


(5) Teorik ve Tarihsel Anlam Bağı İçinde Weber ve Schumpeter’xxin İktisat Sosyolojisi

İktisat ve Tarih, Derya Güler Aydın, Hüseyin Özel, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.181-198, 2020

GÜLER AYDIN D.


(6) Büyüme-Gelişme Kuramları ve İktisadi Tarih: Yanılgı, Yakınsama, Arayış

İktisat ve Tarih, Derya Güler Aydın,Hüseyin Özel, Editör, Siyasal Kitabevi, Ankara, ss.75-117, 2020

Attar M. A.


(7) Türkiye’de Araştırma-Geliştirme Harcamalarının Etkililiği: 1990-2016 Dönemi için Model-Temelli Bulgular

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın,Dilek Başar Dikmen,Selcen Öztürk, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.187-210, 2020

Attar M. A.


(8) The Political Economy of the Market

Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics, AKANSEL, ILKBEN, Editör, IGI Global, Hershey, ss.57-69, 2020

İMER I., GÜLER AYDIN D.


(9) Teknolojik Gelişme ve Çevre Sorunları:Pozitif Yaratıcı ve Negatif Yıkıcı Etki

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın- Dilek Başar Dikmen-Selcen Öztürk, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.125-143, 2020

YENİ O., GÜLER AYDIN D.


(10) Finansal Yenilik Üzerine Güncel Tartışmalar

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın,Selcen Öztürk,Dilek Başar Dikmen, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.101-124, 2020

Kurul Z.


(11) Ekonomi Politik Perspektifinden Kadına Yönelik Şiddet: Digital Tasma

Dalgaları Aşmak: Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddetle Mücadelede Uğraklar, S. Taşdemir Afşar-Ö.S. Özateş Gelmez, Editör, Nika Yayınevi, Ankara, ss.89-107, 2020

GÜLER AYDIN D., ARAZ TAKAY B.


(12) Teknolojik Gelişme ve Çevre Sorunları: Pozitif “Yaratıcı” ve Negatif “Yıkıcı” Etki”

Yeniliğin Ekonomi Politiği, Derya Güler Aydın,Dilek Başar Dikmen,Selcen Öztürk, Editör, Gazi Yayın Dağıtım, Ankara, ss.125-143, 2020

Yeni O., Güler Aydın D.


2019

(1) Long-Run Economic Growth in Turkey: Sources, Pitfalls, and Prospects

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley,Selim Çağatay, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.15-47, 2019

Attar M. A.


(2) Analyzing the Dilemma between Part-Time Working Hours and Economic Growth in Turkey from a Gender Perspective

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley ve Selim Çağayat, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.197-216, 2019

Güler Aydın D., Sumbas A.


(3) A sectoral anaylsis of greenhouse gas emissions and output growth in Turkey

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Akkoyunlu Wigley, Arzu; Çağatay, Selim, Editör, Routledge, New York, ss.283-305, 2019

YENİ O.


(4) Analysing the dilemma between part- time employment and growth in Turkey from a gender perspective

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wiley,Selim Çağatay, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.197-216, 2019

Sumbas A., Güler Aydin D.


(5) Institutions and International Trade: A Literature Survey 

Dynamics of Globalizationat the Crossroads of Economics, Eren, Ahmet Arif Köktaş, Altuğ Murat, Editör, Peter Lang, Berlin, ss.179-186, 2019

KURUL Z.


(6) The Political Economy of The Market

Comparative Approaches to Old and New Institutional Economics, İlkben Akansel, Editör, IGI Global, ss.57-69, 2019

İMER I., GÜLER AYDIN D.


(7) Critical Theory: The Humanbeing Takes the Stages Again

Examining the Relationship Between Economics and Philosophy, İlkben Akansel, Editör, IGI Global, ss.66-83, 2019

GÜLER AYDIN D., İMER I.


(8) Introduction: An Overview of Economic Growth Dynamics in Turkey

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigley,Selim Çağatay, Editör, Routledge, London/New York , London, ss.1-14, 2019

Akkoyunlu Vıgley A. S., Çağatay S., Attar M. A.


(9) Concluding Remarks

The Dynamics of Growth in Emerging Economies: The Case of Turkey, Arzu Akkoyunlu Wigle ve Selim Çağatay, Editör, Routledge, ss.322-329, 2019

ÇAĞATAY S., AKKOYUNLU VIGLEY A. S.


(10) Türkiye'de Tarımın Dönüşüm Süreçleri

Kent Sosyolojisi, Fatime Güneş, Editör, T.C Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, ss.191-204, 2019

Teoman Ö.


(11) Determining Priority Regions to Nurture Economic Development: a Critical Approach

The Dynamics of Growth in Emerging Economies, Arzu Akkoyunlu Wigley,Selim Çağatay, Editör, Routledge, London/New York , New York, ss.98-125, 2019

Öztürk S., Başar D., Coşar K.