Yaz Okulu Hakkında

Üniversite dışından ders alacak öğrenciler:

25/06/2014 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında; 2547 Sayılı Kanun'un 2880 Sayılı Kanun'la değişik 7/c maddesi uyarınca, yaz öğretimi açılmayan yükseköğretim kurumlarının, öğrencinin ilgili yılda üniversitenin programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden yaz öğretiminde ders alması durumunda alınan bu derslerin üniversite tarafından kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıda belirtilen koşula uymak kaydıyla üniversite dışından ders almak isteyen öğrencilerin, dilekçe doldurup (eşdeğer sayılacak derslerin ders içeriği, dersin kodu-adı, ulusal ve AKTS kredisi, kendi bölümünde eşdeğer sayacağı dersin ders sorumlusu onayı ve danışman onayı) Bölüm Sekreterliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Üniversite içinden zorunlu ders alıp eşdeğer saymak isteyen öğrenciler:

İlgili öğrencilerin dilekçe doldurup (ders sorumlusu onayı ve danışman onayı) Bölüm Sekreterliği'ne teslim etmeleri gerekmektedir.

Üniversite içinden seçmeli ders alacak öğrenciler:

İlgili öğrenciler danışman bilgisi dahilinde derslerini dilekçe doldurmadan sistemden alabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

escort kurtkoy kadikoy escort