Discussion Papers
Tarih / Date
No
Yazar(lar) / Author(s)
Başlık / Title
Nisan / April 2015 1501 Sevinç Mıhcı
Arzu Akkoyunlu-Wigley
Başak Dalgıç
Dynamic Analysis of Employment and Domestic Value Added Generated by Foreign Demand in Turkey: 1995-2008
 
 
 
 
Kasım / November 2013 1301 Burak Günalp
Seyit Mümin Cilasun
Elif Öznur Acar
Male-Female Labor Market Participation and the Extent of Gender-Based Wage Discrimination in Turkey
 
 
 
 
Ekim / October 2012 1204 Selcen Öztürk
Michael Dietrich
Agglomeration, Firm Entry and Exit
 
 
 
 
Eylül / September 2012 1203 Aytekin Güven
Onur Yeni
Türkiye İmalat Sanayiinde Yoğunlaşma, Karlılık ve Ücret İlişkisi: Yeniden
 
 
 
 
Mart / March 2012 1202 Selcen Öztürk
Dilek Kılıç
Patterns and Determinants of Entry and Exit in Turkish Manufacturing Industries
 
 
 
 
Mart / March 2012 1201 Onur Yeni Türkiye İmalat Sanayiinde Teknik Etkinlik: 2003-2008