Departments
ECONOMIC THEORY
Prof. Dr. İbrahim Özkan (Chair)
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley 
Prof. Dr. Sevinç Mıhçı
Doç. Dr. Ali Murat Berker
Prof. Dr. Pelin Öge Güney
Doç. Dr. Bahar Sağlam
Öğr. Gör. Nilgün Çokça
Arş. Gör. Osman Küçükşen
Arş. Gör. Kadir Dikici
 
 ECONOMIC POLICY
Prof. Dr. Zafer Çalışkan (Chair)
Prof. Dr. Dilek Başar Dikmen
Prof. Dr. Başak Dalgıç
Doç. Dr. Selcen Öztürk
Arş. Gör. Dr. Pınar Sezer
Arş. Gör. Onurcan Yazıcı
 
ECONOMIC HISTORY
Doç. Dr. Özgür Teoman (Chair)
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Dr. Öğretim Üyesi M. Aykut Attar
Dr. Öğretim Üyesi Dr. Shihomi Ara Aksoy
Arş. Gör. Umut Gündoğdu
Arş. Gör. Baver Yeşilyurt
 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL ECONOMICS
Prof. Dr. Timur Han Gür (Chair)
Prof. Dr. Lütfi Erden 
Prof. Dr. Ayşe Yasemin Yalta
Prof. Dr. Ayşen Sivrikaya
Doç. Dr. Özge Kandemir Kocaaslan
Dr. Öğretim Üyesi Onur Yeni
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Kurul
Arş. Gör. Melis Yıldız