Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

İktisat Yüksek Lisans Programı (Tezsiz / İkinci Öğretim)
Ders Listesi

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU ZORUNLU DERSLER Z/S T P K AKTS
EKO621 MİKROEKONOMİ Z 3 0 3 7.5
EKO623 MAKROEKONOMİ Z 3 0 3 7.5
EKO643 DÖNEM PROJESİ Z 0 2 0 15
KODU SEÇMELİ DERSLER Z/S T P K AKTS
EKO622 ULUSLARARASI MALİ PİYASALAR S 3 0 3 7.5
EKO624 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON S 3 0 3 7.5
EKO625 TEMEL EKONOMETRİ S 3 0 3 7.5
EKO626 İKTİSAT POLİTİKALARI S 3 0 3 7.5
EKO627 ÇALIŞMA İKTİSADI S 3 0 3 7.5
EKO628 BÖLGESEL PLANLAMA ve GELİŞME S 3 0 3 7.5
EKO629 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO630 DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO631 FİNANSAL TEKNİKLER S 3 0 3 7.5
EKO632 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ S 3 0 3 7.5
EKO633 REKABET POLİTİKALARI ve REGÜLASYON S 3 0 3 7.5
EKO634 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI S 3 0 3 7.5
EKO635 TÜRKİYE'DE SAĞLIK EKONOMİSİNİN ANALİZİ S 3 0 3 7.5
EKO637 TÜRKİYE EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO639 OYUN TEORİSİ S 3 0 3 7.5
EKO641 POLİTİK İKTİSAT S 3 0 3 7.5
EKO667 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI S 3 0 3 7.5

 

PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 30
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi 60
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı 90

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı

escort kurtkoy kadikoy escort