Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz)

Finansal Ekonomi Yüksek Lisans Programı (Tezsiz / İkinci Öğretim)
Ders Listesi

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO671 MİKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO675 FİNANS MATEMATİĞİZ3 0 3 8
ECO677 FİNANS TEORİLERİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 23
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO672 FİNANSAL EKONOMETRİZ3 0 3 8
ECO673 MAKROEKONOMİZ3 0 3 7
ECO674 FİNANSAL EKONOMİZ3 0 3 8
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 23
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 7
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

3. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO694 DÖNEM PROJESİZ0 2 0 9
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0 2 0 9
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 21
3. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Herhangi Yarıyıl/Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO682 YATIRIM EKONOMİSİS3 0 3 7
ECO683 UYGULAMALI EKONOMETRİS3 0 3 7
ECO684 İŞLETME FİNANSMANIS3 0 3 7
ECO685 ULUSLARARASI FİNANSS3 0 3 7
ECO686 FİNANSAL KARARLAR ve RİSK YÖNETİMİS3 0 3 7
ECO687 MERKEZ BANKACILIĞI ve PARA POLİTİKASIS3 0 3 7
ECO688 ÜLKE RİSKİ ANALİZİS3 0 3 7
ECO689 FİNANSAL PİYASALAR ve KURUMLARS3 0 3 7
ECO691 FİNANSAL KRİZLERS3 0 3 7
ECO692 FİNANSAL PİYASALAR İÇİN ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS3 0 3 7

1. Yıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ECO690 TÜRKİYE'NİN FİNANSAL YAPISIS3 0 3 7
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 60
1. Yılda alınması gereken Toplam AKTS 60
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi55
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi35
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı90

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı