Doktora Programı (Türkçe)

İktisat Doktora Programı (Türkçe)
Ders Listesi

* Tüm doktora öğrencilerinin, ders dönemleri içinde ECO606 Research Ethics and Methods dersini almaları gerekmektedir.

1. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO721 MATEMATİKSEL İKTİSAT Z3 0 3 10
EKO751 MİKROİKTİSAT TOERİSİ IZ3 0 3 10
EKO753 MAKROİKTİSAT TEORİSİ IZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
1. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

2. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO722 EKONOMETRİZ3 0 3 10
EKO752 MİKROİKTİSAT TEORİSİ IIZ3 0 3 10
EKO754 MAKRO İKTİSAT TEORİSİ IIZ3 0 3 10
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 9 0 9 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
2. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

4. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO800 DOKTORA YETERLİLİK SINAVINA HAZIRLIKZ3 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
4. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

5. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO700 ÖZEL EKONOMİK KONULARZ3 0 3 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 3 0 3 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

6. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO700-02 ÖZEL EKONOMİK KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

7. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO700-03 ÖZEL EKONOMİK KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

8. Yarıyıl

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO700-04 ÖZEL EKONOMİK KONULARZ5 0 0 30
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 5 0 0 30
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 0
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 30

Güz

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO705 KALKINMA İKTİSADIS3 0 3 10
EKO707 İKTİSADİ ANALİZ TARİHİ IIS3 0 3 10
EKO739 OYUN TEORİSİS3 0 3 10
EKO759 DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE EKONOMİSİS3 0 3 10
EKO763 FİNANS TEORİLERİS3 0 3 10
EKO765 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYONS3 0 3 10
EKO769 ULUSLARARASI İKTİSAT IS3 0 3 10
EKO773 SAĞLIK SEKTÖRÜNÜN EKONOMİK ANALİZİS3 0 3 10

Bahar

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
EKO708 DAVRANIŞSAL EKONOMİS3 0 3 10
EKO720 ÇALIŞMA İKTİSADIS3 0 3 10
EKO740 ZAMAN SERİSİ ANALİZİS3 0 3 10
EKO746 TARIMSAL KALKINMA ve POLİTİKALARIS3 0 3 10
EKO758 ULUSLARARASI FİNANSS3 0 3 10
EKO760 EKONOMİK BÜTÜNLEŞMELER TEORİSİ ve UYGULAMALARIS3 0 3 10
EKO762 EKONOMİK BÜYÜMES3 0 3 10
EKO766 TÜRKİYE EKONOMİSİS3 0 3 10
EKO768 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASIS3 0 3 10
PROGRAM AKTS ÖZETİ
Tüm yarıyıllar için Zorunlu derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi210
Tüm yarıyıllar için Seçmeli derslerden alınması gereken toplam AKTS kredisi30
Programdan mezuniyet için gerekli AKTS kredilerinin toplamı240

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı