Araştırma Görevlileri
Alperen AĞCA

Çalışma Alanları:
İstatistik, Makroiktisat, Para Politikası

Telefon: (0312) 297 86 50 (171)
E-posta: agca@hacettepe.edu.tr
 
Şiyar CANPOLAT

Çalışma Alanları:
Makro iktisat, Para politikası, Maliye politikası, Merkez bankacılığı

Telefon: (0312) 297 86 50 (162)
E-posta: scanpolat@hacettepe.edu.tr
 
İsmail ÇAKMAK

Çalışma Alanları:
Ekonomik Krizler, Finansal Ekonomi

Telefon: (0312) 297 86 50 (140)
E-posta: ismailcakmak@hacettepe.edu.tr
 
Murat ERGÜL

Çalışma Alanları:
Kalkınma İktisadı

Telefon: (0312) 297 86 50 (119)
E-posta: muratergul@hacettepe.edu.tr
 
Ayşegül GÜLLÜ

Çalışma Alanları:
Makroekonomi, Uluslararası Finans

Telefon: (0312) 297 86 50 (160)
E-posta: aysegullu@hacettepe.edu.tr
 
Sencer KARADEMİR

Çalışma Alanları:
Makroiktisat, İktisadi Büyüme

Telefon: (0312) 780 58 73
E-posta: sencerkarademir@hacettepe.edu.tr
 
Işın KORTAN

Çalışma Alanları:
Mikroiktisat, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Kalkınma İktisadı

Telefon: (0312) 297 86 50 (140)
E-posta: ikortan@hacettepe.edu.tr
 
Zühal KURUL, Dr.

Çalışma Alanları:
Makroiktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans

Telefon: (0312) 297 86 50 (152)
E-posta: zkurul@hacettepe.edu.tr
 
Osman KÜÇÜKŞEN

Çalışma Alanları:
Kalkınma İktisadı, Mikroiktisat Teorisi, Çalışma İktisadı

Telefon: (0312) 297 86 50 (126)
E-posta: osmankucuksen@gmail.com
 
Fatih OKUR

Çalışma Alanları:
Kalkınma İktisadı

Telefon: (0312) 297 86 50 (119)
E-posta: fatih.okr@hacettepe.edu.tr
 
Ramazan SAYAR

Çalışma Alanları:
İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat

Telefon: (0312) 297 86 50 (171)
E-posta: ramazansayar@hacettepe.edu.tr
 
Pınar SEZER

Çalışma Alanları:
Para Politikası, Uluslararası İktisat

Telefon: (0312) 297 86 50 (151)
E-posta: psezer@hacettepe.edu.tr
 
Özgür Bayram SOYLU

Çalışma Alanları:
Uluslararası İktisat, İktisat Politikası

Telefon: (0312) 297 86 50 (172)
E-posta: soylu@hacettepe.edu.tr
 
O. İnan ŞENSES

Çalışma Alanları:
İktisadi Düşünce Tarihi

Telefon: (0312) 297 86 50 (139)
E-posta: inan_senses@yahoo.com
 
   
Demet YAMAN

Çalışma Alanları:
Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans

Telefon: (0312) 297 86 50 (156)
E-posta: demetyaman@hacettepe.edu.tr
 
Selin ZENGİN

Çalışma Alanları:
Uygulamalı Mikroiktisat, Uluslararası İktisat

Telefon: (0312) 297 86 50 (156)
E-posta: selinz@hacettepe.edu.tr
 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı