Araştırma Görevlileri
Mahmut ABLAY

Çalışma Alanları:
Büyüme ve Kalkınma, Uluslararası İktisat, Göç Ekonomisi

Telefon: (0312) 297 86 50 (140)
E-posta: mahmutablay@hacettepe.edu.tr
 
İsmail ÇAKMAK

Çalışma Alanları:
Ekonomik Krizler, Finansal Ekonomi

Telefon: ...
E-posta: ismailcakmak@hacettepe.edu.tr
 
Ayşegül GÜLLÜ

Çalışma Alanları:
Makroekonomi, Uluslararası Finans

Telefon: (0312) 297 86 50 (160)
E-posta: aysegullu@hacettepe.edu.tr
 
Sencer KARADEMİR

Çalışma Alanları:
Makroiktisat, İktisadi Büyüme

Telefon: (0312) 297 86 50 (173)
E-posta: sencerkarademir@hacettepe.edu.tr
 
Zühal KURUL, Dr.

Çalışma Alanları:
Makroiktisat, Uluslararası İktisat, Uluslararası Finans

Telefon: (0312) 297 86 50 (152)
E-posta: zkurul@hacettepe.edu.tr
 
Osman KÜÇÜKŞEN

Çalışma Alanları:
Kalkınma İktisadı, Mikroiktisat Teorisi, Çalışma İktisadı

Telefon: (0312) 297 86 50 (126)
E-posta: osmankucuksen@gmail.com
 
Pınar SEZER

Çalışma Alanları:
Para Politikası, Uluslararası İktisat

Telefon: (0312) 297 86 50 (151)
E-posta: psezer@hacettepe.edu.tr
 
Nurten İpek TAŞTAN

Çalışma Alanları:
...

Telefon: (0312) 297 86 50 (129)
E-posta: ipektastan@hacettepe.edu.tr
 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı