Lisansüstü Tezli Program Öğrencilerinin Dikkatine (ECO606 Dersi Hakkında)

22.02.2017 tarihli senato toplantısında alınan karar gereğince:

Lisansüstü eğitim sırasında verilmesi zorunlu tutulan Bilimsel Araştırma Teknikleri ile Araştırma ve Yayın Etiği konularını içeren dersin Üniversitemiz Enstitülerinin tümünde, 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Döneminde ilk kez tezli lisansüstü programlara kesin kayıtlarını yaptıran öğrenciler ile 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Güz Dönemi öncesinde kayıtlı olup, 2016 – 2017 Eğitim – Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında ders dönemindeki tüm tezli lisansüstü programı öğrencilerine verilmesi uygun görülmüştür.

Bu karar gereğince, bölümümüzce verilen ECO 606 Research Ethics and Methods dersini, doktora ve yükseklisans ders aşamasını tamamlamakta olan ve henüz bu dersi almamış olan tüm İngilizce ve Türkçe program öğrencilerinin almaları gerekmektedir. Türkçe program öğrencileri, bu dersi İngilizce program dersleri arasından seçerek alabilirler. 

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı