EKO230 Makroiktisat II (01) Uygulama Dersi

EKO230 Makroiktisat II (01) uygulama dersi 11.04.2019 Perşembe günü, saat 16:00'da, D7 sınıfında yapılacaktır.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı