ECO 239 Statistics I Dersini Alan İngilizce iktisat Öğrencilerinin Dikkatine

İlgili dersin 2. şubesi kapatılacaktır. Bu sebeple henüz ders kaydı yapmamış öğrencilerin dersi 1.şubeden seçmesi; ders kaydı yapan öğrencilerin ise ekle-sil haftasında ilgili dersin 1.şubesine geçiş yapması gerekmektedir.

Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Beytepe Yerleşkesi 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Telefon: +90(312)2978650-51 | Faks: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Sorumluluk Sınırı