Master's Program (Non-Thesis)

Economics Master's Program (Non-Thesis / Evening Education)
Course List

Any Semester/Year

CODE MUST COURSES M/E T P C ECTS
EKO621 MİKROEKONOMİ Z 3 0 3 7.5
EKO623 MAKROEKONOMİ Z 3 0 3 7.5
EKO643 DÖNEM PROJESİ Z 0 2 0 15
CODE ELECTIVE COURSES M/E T P C ECTS
EKO622 ULUSLARARASI MALİ PİYASALAR S 3 0 3 7.5
EKO624 ENDÜSTRİYEL ORGANİZASYON S 3 0 3 7.5
EKO625 TEMEL EKONOMETRİ S 3 0 3 7.5
EKO626 İKTİSAT POLİTİKALARI S 3 0 3 7.5
EKO627 ÇALIŞMA İKTİSADI S 3 0 3 7.5
EKO628 BÖLGESEL PLANLAMA ve GELİŞME S 3 0 3 7.5
EKO629 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO630 DOĞAL KAYNAKLAR ve ÇEVRE EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO631 FİNANSAL TEKNİKLER S 3 0 3 7.5
EKO632 İKTİSADİ DÜŞÜNCE TARİHİ S 3 0 3 7.5
EKO634 PARA TEORİSİ ve POLİTİKASI S 3 0 3 7.5
EKO633 REKABET POLİTİKALARI ve REGÜLASYON S 3 0 3 7.5
EKO635 TÜRKİYE'DE SAĞLIK EKONOMİSİNİN ANALİZİ S 3 0 3 7.5
EKO637 TÜRKİYE EKONOMİSİ S 3 0 3 7.5
EKO639 OYUN TEORİSİ S 3 0 3 7.5
EKO641 POLİTİK İKTİSAT S 3 0 3 7.5

 

PROGRAM ECTS SUMMARY
Semesters ECTS credits in total for Must Courses 30
Semesters ECTS credits in total for Elective Courses 60
Sum of ECTS credits required for graduation from the program 90

Hacettepe University Faculty of Economic and Administrative Sciences
Beytepe Campus 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Phone: +90(312)2978650-51 | Fax: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Limitation of Liability