Departments
ECONOMIC THEORY
Prof. Dr. İbrahim Özkan (Chair)
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley 
Prof. Dr. Sevinç Mıhçı
Prof. Dr. Hüseyin Özel
Doç. Dr. Derya Güler Aydın
Doç. Dr. Ali Murat Berker
Doç. Dr. Pelin Öge Güney
Doç. Dr. Bahar Sağlam
Öğr. Gör. Nilgün Çokça
Arş. Gör. Osman Küçükşen
 
 ECONOMIC POLICY
Prof. Dr. Zafer Çalışkan (Chair)
Doç. Dr. Dilek Başar
Doç. Dr. Selcen Öztürk
Doç. Dr. Başak Dalgıç 
Arş. Gör. Pınar Sezer
 
ECONOMIC HISTORY
Doç. Dr. Özgür Teoman (Chair)
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Dr. Öğretim Üyesi M. Aykut Attar
Öğr. Gör. Dr. Shihomi Ara Aksoy
Arş. Gör. Umut Gündoğdu
Arş. Gör. Baver Yeşilyurt
 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL ECONOMICS
Prof. Dr. Timur Han Gür (Chair)
Prof. Dr. Lütfi Erden 
Prof. Dr. Ayşe Yasemin Yalta
Doç. Dr. Ayşen Araç
Doç. Dr. Özge Kandemir Kocaaslan
Dr. Öğretim Üyesi Onur Yeni
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Kurul

Hacettepe University Faculty of Economic and Administrative Sciences
Beytepe Campus 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Phone: +90(312)2978650-51 | Fax: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Limitation of Liability