Departments
ECONOMIC THEORY
Prof. Dr. İbrahim Özkan
Prof. Dr. Arzu Akkoyunlu Wigley 
Prof. Dr. Sevinç Mıhçı
Prof. Dr. Hüseyin Özel
Doç. Dr. Derya Güler Aydın
Doç. Dr. Ali Murat Berker
Doç. Dr. Pelin Öge Güney
Doç. Dr. Bahar Sağlam
Öğr. Gör. Nilgün Çokça
Arş. Gör. Osman Küçükşen
 
 ECONOMIC POLICY
Prof. Dr. Zafer Çalışkan 
Doç. Dr. Dilek Kılıç
Doç. Dr. Selcen Öztürk
Doç. Dr. Başak Dalgıç 
Arş. Gör. Pınar Sezer
Arş. Gör. Nurten İpek Taştan
Uzman Dr. Dağlar Ekşi
 
ECONOMIC HISTORY
Doç. Dr. Nasip Bolatoğlu 
Doç. Dr. Özgür Teoman 
Doç. Dr. Muammer Kaymak
Dr. Öğretim Üyesi M. Aykut Attar
Öğr. Gör. Dr. Shihomi Ara Aksoy
Arş. Gör. Umut Gündoğdu
Arş. Gör. Baver Yeşilyurt
 
ECONOMIC DEVELOPMENT AND INTERNATIONAL ECONOMICS
Prof. Dr. Timur Han Gür 
Prof. Dr. Lütfi Erden 
Doç. Dr. Ayşe Yasemin Yalta
Doç. Dr. Ayşen Araç
Doç. Dr. Özge Kandemir Kocaaslan
Doç. Dr. Gökçer Özgür
Dr. Öğretim Üyesi Onur Yeni
Dr. Öğretim Üyesi Zühal Kurul
 Arş. Gör. Mahmut Ablay
Arş. Gör. Sencer Karademir

Hacettepe University Faculty of Economic and Administrative Sciences
Beytepe Campus 06800 Çankaya / Ankara, TÜRKİYE
Phone: +90(312)2978650-51 | Fax: +90(312)2992003
iktisat@hacettepe.edu.tr
Limitation of Liability